NOD32 to zaawansowany technologicznie, a jednocześnie prosty w obsłudze program antywirusowy do serwerów sieciowych oraz pojedynczych komputerów.

Dzięki innowacyjnej technologii wykrywania zagrożeń należy do światowej czołówki najlepszych rozwiązań antywirusowych.

Od ponad 10 lat zajmujemy się ochroną antywirusową komputerów i sieci komputerowych. Prowadzimy sprzedaż programu NOD32, który jako szybki i niezawodny system antywirusowy od chwili pojawienia się na rynku zdobywał coraz większe uznanie.

Antywirus NOD32 jest przeznaczony do ochrony stacji roboczych oraz serwerów pracujących w środowisku Windows/Windows Server oraz MacOS.

Bezproblemowo wpółpracuje z dystrybucjami Linux.

 

kompleksowa ochrona
wykrywa i eliminuje wirusy, spyware, adware, phishing

skanowanie w tle
program antywirusowy NOD32 działa niezwykle szybko i nie spowalnia pracy systemu

wykrywanie nieznanych zagrożeń
dzięki zastosowaniu technologii ThreatSense™ NOD32 posiada system wczesnego ostrzegania

ochrona w czasie rzeczywistym
program monitoruje wszystkie zbiory, tymczasowe pliki internetowe oraz pocztę elektroniczną

 

optymalizacja startu systemu - skanowanie systemu przewidziane po uruchomieniu komputera jest opó¼niane, ESET rozpoczyna pracê w tle, w sposób niezauważalny dla u¿ytkownika

system zapobiegania włamaniom - zaawansowani u¿ytkownicy mogą dostosowaæ dzia³anie ca³ego systemu i poszczególnych jego elementów do swoich potrzeb

zaawansowana kontrola nośników wymiennych - mo¿liwośæ blokady nośników wymiennych w oparciu o typ nośnika, jego numer seryjny, producenta, model, pojemnośæ, lokalizacjê zaszyfrowanego pliku identyfikującego urządzenie

reputacja oparta na chmurze - optymalizuje skanowanie dziêki wykorzystaniu białych list 'bezpiecznych' plików. Funkcja reputacji identyfikuje pliki na twardym dysku użytkownika. Dziêki temu z czasem wydajność pracy wzrasta. Funkcja jest uruchamiana w trakcie ściągania plików z sieci.

 

Radar Eset NOD32 monitoruje aktywnośæ wirusów pocztowych w internecie.

(c) 2006-2012. Jacek Cieniawa